Du läser
Kartläggning av öppna innovationsmiljöer för produktionsutveckling i Sverige

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Kartläggning av öppna innovationsmiljöer för produktionsutveckling i Sverige

  • Åtta nya projekt har beviljats finansiering efter vår trettonde utlysning: Utmanande projekt för hållbar konkurrenskraft

Rapporten visar en kartläggning av öppna miljöer i Sverige som syftar till att öka innovation och digitalisering, och att testa nya tekniker, inom produktionsutveckling.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.