Du läser
Kan industri 4.0-inspirerade lösningar innebära flexiblare automationssystem?

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Kan industri 4.0-inspirerade lösningar innebära flexiblare automationssystem?

Kan industri 4.0-inspirerade lösningar göra anpassning och uppdatering av automationssystem billigare och mer flexibel? Projektet Secure Shortcut (SeeCut) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

Projektledare Ulf Bodin, LTU, berättar:

SeeCut ska undersöka hur Industri 4.0-inspirerade lösningar kan göra anpassning och uppdatering av automationssystem billigare samtidigt som flexibiliteten ökar. Genomförandet baseras på konkreta användarfall som GKN Aerospace Sweden AB tillhandahåller.

SeeCut fokuserar på kostnadseffektivitet i produktionssystem för säker insamling, analys, visualisering, lagring och delning av produktionsdata. För avancerade produkter, som jetmotorkomponenter, är insamling av data under tillverkning avgörande, inte bara för kvalitetssäkring utan också för att övervaka slitage och kunna schemalägga omtillverkning av sådana delar.

– Förväntade effekter är att identifiera sätt att underlätta samarbete i värdekedjor mellan stora, medelstora och små företag, säger Ulf. Projektet har koppling till FNs nionde mål för hållbar utveckling och ska undersöka hur teknik för distribuerade liggare (block-kedjor) kan användas för att förenkla finansiellt samarbete.

Projektledare:
Ulf Bodin
[email protected]
+46 (0) 70 579 55 19

Läs mer om projektet här

12 projekt har beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning. Produktion2030 finansierar dessa förprojekt som utvecklar en idé och en aktörskonstellation. Projekten ska bidra till att stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor. Framförallt genom att använda digital teknik.

Du hittar tidigare presentationer här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.