Du läser
Jag har 3D-printat ett par hundra visir i garaget

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Jag har 3D-printat ett par hundra visir i garaget

Peter Thorvald, Bitr. professor integrerad produktutveckling, Högskolan Skövde

– Hur går dina tankar kring det som händer i det nya corona-virusets spår?

Nu har vi ju levt med corona ett tag och någon form av tillvänjning till den nya situationen har man väl kunnat nå. Men det är fortfarande väldigt ovant att istället för att åka till kontoret på morgonen, gå och sätta sig i min nyinredda vrå i huset där jag kan jobba. Samtidigt, om man nu ska försöka se positivt på det hela så är jag imponerad över hur stora delar av samhället sluter upp och erbjuder hjälp på olika sätt. Själv har jag 3D-printat ett par hundra visir i garaget som skickats vidare till sjukhus, äldreboenden, hemvård och alla möjliga behövande. En ytterligare intressant betraktelse är hur snabbt beslut kan tas och hur mycket beslutsvägar kan kortas i en kris. Kanske något att ta med sig den dagen situationen ljusnar.

En annan sak som upptar mina tankar ganska mycket gäller de framtidsscenarion som vi i Produktion2030 tog fram tillsammans med Kairos Future när programmet var nytt. Ett scenario kallades för ”Gränser” och handlade om hur vi skulle kunna förbereda oss på ifall vi såg en ökande slutenhet inom lands eller regiongränser i världen. Då tänkte vi nog mest på de stora länderna i öster och att länder skulle bli mer och mer protektionistiska gällande sällsynta naturresurser osv. Idag ser vi glimtar av denna protektionism genom att länder exempelvis belägger vissa produkter med exportförbud eller beslagtar olika typer av hälsovårdsartiklar från flygplan som mellanlandar i deras länder. Vi såg väl inte att scenariot ”Gränser” skulle bli aktuellt på grund av en viruspandemi men så verkar det nästan bli.

– Vilka är dina rekommendationer till svensk tillverkningsindustri under rådande omständigheter?

Jag vet inte om jag är rätt person att ge några som helst rekommendationer till svensk tillverkningsindustri och de tankar jag i så fall har är jag övertygad om att de själva redan har tänkt. Alla var väl ganska förberedda på att en nedgång i ekonomin skulle komma men att den skulle komma i denna form och vid just detta tillfälle var ju såklart en överraskning som gör situationen lite mer speciell och svår att förbereda sig på.

– Finns det något svenska företag bör passa på att göra nu?

Under finanskrisen för drygt 10 år sedan var svenska företag, i alla fall de jag själv har någon vidare kännedom om, väldigt bra på att använda nedgången och den överkapacitet i personal man då hade till att förbereda sig för när det så småningom vände uppåt igen. Det finns flera anledningar till varför Sverige klarade sig bättre än många ur den krisen men en starkt bidragande orsak var att vi var redo att växla upp när det började gå bra igen. Som lärare och forskare är jag ju naturligtvis mer än en smula partisk här men att satsa på utveckling av både personal, produkter och processer i en nedgång har historiskt nästan alltid visat sig löna sig.

Läs fler forskares tankar om Corona-krisen här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.