Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Industrins utmaning: Att stärka produktutvecklingsprocesserna och verktyg för innovativ produktutveckling.

En produkt måste skapa värde för samtliga aktörer i en leverantörskedja. Utvecklingen av produkter och produktionssystem behöver ske snabbare, vara parallellt och integrerat, för att möta marknadens krav på snabbhet och flexibilitet. Att stärka integrationen av produkt- och produktionsutveckling är centralt för konkurrenskraftiga tillverkningsföretag.

Vill du veta mer? Vill du engagera dig i styrkeområdets expertgrupp?

Kristina Wärmefjord

Chalmers tekniska högskola

+46 31 772 58 27

kristina.warmefjord@chalmers.se

Magnus Karlberg

Luleå tekniska universitet

+46 920 49 24 18

magnus.karlberg@ltu.se