.

Integrerad produkt- och produktionsutveckling

ⓘ Industrins utmaning: Att stärka produktutvecklingsprocesserna och verktyg för innovativ produktutveckling.

Resurseffektiv produktion

ⓘ Industrins utmaning: Att stärka produktutvecklingsprocesserna och verktyg för innovativ produktutveckling.

  • En produkt måste skapa värde för samtliga aktörer i en leverantörskedja.
  • Utvecklingen av produkter och produktionssystem behöver ske snabbare, vara parallellt och integrerat, för att möta marknadens krav på snabbhet och flexibilitet. Att stärka integrationen av produkt- och produktionsutveckling är centralt för konkurrenskraftiga tillverkningsföretag.

Projekt inom utmaning:

shutterstock_1036687318

DigiLean – Digitaliseringskoncept för lärande och kunskapsåteranvända

 

Läs mer →

m

Verktygresursoptimering

 

Läs mer →

arif-riyanto-974674-unsplash

 Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionssystemutveckling

 

Läs mer →