Hur arbetar vi? 

Produktion2030 har som mål  att förnya och stärka svensk industris konkurrenskraft. Genom innovativ kunskap, starka samarbeten och spetsteknik bidrar vi till att Sverige förblir ett attraktivt produktionsland. På så sätt skapar vi tillsammans tillväxt och välfärd i Sverige.

 

I. Projekt

Produktion2030 genomför regelbundet utlysningar för (i) forsknings- och innovationsprojekt samt (ii) test- och demonstrationsprojekt. Här hittar du information om pågående och avslutade projekt. Du kan filtrera projekten utifrån vilka styrkeområde de berör samt om de är pågående eller avslutade.

II. Små och medelstora företag

Små och medelstora företag (SMF) spelar en viktig roll för svensk industris konkurrenskraft. Produktion2030 paketerar resultaten från samtliga projekt för att de ska bli tillgängliga. Tillsammans med regionala och nationella industrinätverk sprider vi resultaten t.ex. genom workshoppar och seminarier för företag och andra intressenter. Vi erbjuder också dig från mindre företag att testa nya tekniska lösningar inom våra styrkeområden.

III. Utbildning

Tillgång till kompetens inom produktionsområdet är centralt för industrins utveckling och investeringar i Sverige. Högre utbildning inom produktionsområdet bör kännetecknas av samverkan mellan industri och akademi.Produktion2030 bedriver sedan 2014 en nationell forskarskola i produktion. Med start 2017 kommer även kursmoduler för Civilingenjör 4.0 tas fram.

V. Internationalisering och analys

Internationella nätverk och samverkan är en viktig del av Produktion2030. Vi arbetar med påverkan, deltar i olika EU-program, gör omvärldsanalys, ordnar studieresor och initierar bilaterala samarbeten.

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X