Forsknings- och innovationsprojekt

Sveriges globalt konkurrenskraftiga position 2030 bygger på de strategiska, långsiktiga satsningar som startade i början av 2000-talet och ledde till forskning, innovation och utbildning i världsklass, i samverkan mellan industri, akademi, forskningsinstitut, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Nedan visas våra forsknings- och innovationsprojekt som kan filtreras inom varje utmaning.

UTMANINGAR:

01 – Resurseffektiv produktion
02 – Flexibel produktion
03 – Virtuell produktionsutveckling
04 – Människan i produktionssystemet
05 – Cirkulära produktionssystem och underhåll
06 – Integrerad produkt- och produktionsutveckling