Utlysning 08, vinter 2017: SIP Produktion2030 – Idé-projekt som kan leda till ökad hållbarhet i industriell produktion

UTLYSNINGSPERIOD: 2017-06-22 —› 2017-09-28

Har du idéer som kan bidra till ökad hållbarhet inom industriell tillverkning? Inom Produktion2030 kan personer i tillverkningsindustrin, universitet/högskola eller forskningsinstitut söka finansiering för kortare idé-projekt med hög risk. Projekten ska testa idéer med potential att kraftigt bidra till ökad hållbarhet i svensk tillverkningsindustri.

Utlysning 08, vinter 2017: SIP Produktion2030 – Idé-projekt som kan leda till ökad hållbarhet i industriell produktion

UTLYSNINGSPERIOD: 2017-06-22 —› 2017-09-28

Har du idéer som kan bidra till ökad hållbarhet inom industriell tillverkning? Inom Produktion2030 kan personer i tillverkningsindustrin, universitet/högskola eller forskningsinstitut söka finansiering för kortare idé-projekt med hög risk. Projekten ska testa idéer med potential att kraftigt bidra till ökad hållbarhet i svensk tillverkningsindustri.

Vad kan man söka för?

Idé-projekt som bidrar till ökad hållbarhet i tillverkningsindustrin.

.

Vem kan söka?

Konsortier som består av minst ett företag. Högskola/universitet eller forskningsinstitut måste koordinera.

.

Hur mycket kan sökas?

Högst 500 000 kronor. Tillverkningsindustrin ska stå för minst 30 procent av den totala projektbudgeten.

 

Ladda ner mallar här:r här:

Mall 1 för ansökan till idé-projekt Produktion2030 utlysning 8, 2017

Mall 2 för ansökan till idé-projekt Produktion2030 utlysning 8, 2017

 

Viktiga datum

Öppningsdatum: 22 juni 2017
Sista ansökningsdag: 28 september 2017 kl 14
Beslutsdatum: 25 oktober 2017

Projekt får starta: 10 november 2017

Tidigare utlysningar

Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till testbäddsprojekt. Projekten skall utnyttja existerande testmiljöer och leda till ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri.