Hej doktorand!

Indien är en av världens mest snabbväxande ekonomier. Målet för Indien är att år 2030 vara det ledande industrilandet i Asien och världens tredje största ekonomi. I november åker en delegation av forskare på studieresa till Indien. Vi har mött doktoranden Varun Gopinath och ställt några frågor om den kommande resan.

Hej Varun! Berätta vem du är!

– Jag heter Varun Gopinath och är doktorand inom området maskinkonstruktion vid Linköpings universitet. Jag är född och uppväxt i Indien men har tillbringat ungefär sex år i Kuwait under min skolgång. Jag kom till Sverige 2009 för att studera mastersprogrammet i maskinteknik och efter examen fortsatte jag att arbeta här. Det har varit en rolig tid i Linköping under de senaste sex åren.

Berätta mer om din pågående utbildning

– Kursen består av ungefär 23 forskare från 6 universitet i Sverige. Vi har organiserat oss i fem fokusgrupper och vi kommer även att undersöka ämnen som tillverkningsprocessen, produktionsutveckling och statistik, digitalisering samt samverkan mellan organisationer. Min forskning är inriktad på produktionsprocesser och robotteknik och deras tillämpning på monteringsautomation. Jag har ett stort intresse för såväl tekniska som icke-tekniska aspekter av monteringssystem och kommer att ägna en stor del av min tid åt att studera och observera dessa aspekter under vår resa till Indien.

Vad förväntar du dig av resan till Indien?

– Vi hoppas på två produktiva veckor med flera besök hos tillverkningsföretag i Indien med diskussioner om vilka utmaningar som företagen står inför. Vi vill också höra mer om deras tankar kring Make in India, som är en nationell tillverkningsstrategi, med stöd från den nuvarande regeringen. Dessutom, och kanske ännu viktigare vill vi få en bra uppfattning om de olika kulturella aspekter som styr det dagliga arbetslivet för indier som arbetar i tillverkningsindustrin.

Vad kommer att hända under er vistelse?

– Vår plan är att vara i Indien de första två veckorna i november och vi räknar med att under denna period resa till fyra städer (Chennai, Bangalore, Pune och Mumbai). Vi hoppas att våra värdar visar oss runt i sina anläggningar och att vi får möjlighet till bra diskussioner.

Varför är denna resa viktigt?

– Den förstudie som gjordes under första halvan av kursen identifierade flera aspekter kring vad som kan utgöra hinder för effektiva medarbetare med internationella partners, det handlar inte bara om att överbrygga tekniska utmaningar för att nå framgång. Att inte känna empati med framtida medarbetare kan få katastrofala resultat, denna punkt nämndes flera gånger i förstudien. Det finns även ett allmänt positivt intresse från svenska företag att samarbeta med indiska företag.

Som en indier är jag glad att se potentialen i Make in India, som förbättrar den befintliga infrastrukturen i flera industrisektorer.