Du läser
Här står innovation, kreativitet och kompetensutveckling högst på agendan

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Här står innovation, kreativitet och kompetensutveckling högst på agendan

  • Gnosjö Automatsvarvning drivs idag av systrarna Linda Fransson och Anna Sandberg. Linda är VD och Anna vice VD. Historien startade 1974 då Lindas och Annas föräldrar köpte företaget. Idag är man snart 70 medarbetare och svarvar metallkomponenter som kan hamna i allt från ljusstakar till bilar.

Det enda vi vet är att allt förändras. Det gäller att ha koll på läget, ha systemstöd på plats och våga fatta beslut, säger Linda Fransson, VD på Gnosjö Automatsvarvning.

– Vi gör allt från femtio till flera miljoner bitar beroende på vad kunden behöver och vill ha, berättar Linda Fransson.

Familjen har aldrig haft som mål att företaget ska ha en viss omsättning, men däremot ska de vara innovativa, kreativa och kompetensutvecklande för personalen.

– Naturligtvis ska vi tjäna pengar så att vi kan fortsätta investera och utveckla verksamheten och även få en viss avkastning säger Linda och fortsätter:

Våra föräldrar har varit duktiga på att våga satsa. Det vill vi jobba vidare med. Det är relativt lätt att förvalta ett företag, men att vara de som fortsätter se framåt är viktigt för oss.

Jämställd ledningsgrupp

Linda och Anna är också ägare till företaget tillsammans med sina föräldrar. I ledningsgruppen är könsfördelningen 50/50 och totalt är 40 procent av de anställda kvinnor. Linda tror att det bidrar till att ännu fler kvinnor vågar söka sig till företaget. Hon lyfter också vikten av förebilder för att locka en mångfald av medarbetare:

– Vi som arbetsgivare behöver vara bra på att lyfta förebilder. Nu har vi till exempel två unga tjejer som har gått natur och teknisk som är ute besöker skolor och jobbar för att tjejer ska våga söka sig till industrin.

Här får jag jobba med många olika saker, ingen dag är den andra lik. På ett större företag är det lätt att hamna i ett fack – här får jag allt, säger Linda.

Linda är själv maskiningenjör och när hon efter utbildningen skulle bestämma om hon ville börja på Gnosjö Automatsvarvning eller ett större företag föll valet på familjeföretaget.

– Här får jag jobba med många olika saker, ingen dag är den andra lik. På ett större företag är det lätt att hamna i ett fack – här får jag allt, säger hon.

Hållbarhet i småländsk anda

Gnosjö Automatsvarvning väger in både sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter hållbarhetsarbetet.

Vi har jobbat med hållbarhet sen 1974. För oss handlar det om att vi helt enkelt inte har råd att ha en lampa lysande dygnet runt om vi inte behöver det, säger Linda.

I samband med att en ny fabrik byggdes 1995 la de stor vikt vid att tänka till kring flöden av både människor och råmaterial för att undvika onödiga förflyttningar. Då byggdes också ett centralt system för skäroljan som var positivt både för arbetsmiljön då personalen inte längre behövde hantera oljan, och för att ta vara på den värme som finns i oljan efter användning.

– Nu tas värmen om hand och blir golvvärme i gemensamma utrymmen, säger Linda.

Lärande och innovation en viktig del av verksamheten

Sedan 2017 har företaget en innovationsledare anställd med uppgift att framtidssäkra verksamheten.

Det enda vi vet är att allt förändras. Det gäller att ha koll på läget, ha systemstöd på plats och våga fatta beslut, säger Linda.

2019 anställde företaget även en yrkeslärare på heltid och under pandemiåret 2020 lyckades man få ihop över 2000 utbildningstimmar internt.

Nya grepp för att locka unga

För att locka unga att söka sig till tillverkningsindustrin tar Gnosjö Automatsvarvning till oväntade grepp. 2019 var man bland annat med på DreamHack, världens största LAN-party. Ungdomarna fick möjlighet att testa en multispindelsvarv i en avancerad VR-simulator för att se hur modern industri fungerar.

Linda sitter också med i styrelsen för Jönköping University med uppgift att representera småföretagen.

– Jobben inom produktion blir mer och mer avancerade, för att jobba här måste du gå i skolan. Inte minst är de praktiska programmen viktiga, det är de som driver Sverige framåt, säger Linda och avslutar:

Om du som ung inte vet vad du vill bli, gå ett praktiskt program. Ge dig ut och jobba och plugga vidare sen, istället för att göra tvärtom och läsa en bred utbildning först.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.