Du läser
Hållbarhet, smart underhåll och fabriksdesign

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Hållbarhet, smart underhåll och fabriksdesign

  • I industriella testbäddar har företag möjlighet att pröva en ny teknik, ett nytt material eller en process i kontrollerade miljöer där de kan upprepa experiment och minska riskerna med ny teknik. Här presenteras testbäddsprojektet Sustainability, smart maintenance and factory design testbed (SUMMIT) lite närmare.

Projektledare Björn Johansson (Chalmers):

Det har hänt mycket i detta testbäddsprojekt med många interaktioner med olika företag; det är ett stort projekt med inte färre än 16 deltagande parter. Ifjol på Hannovermässan visades SUMMIT upp i den svenska montern med en demonstrator där vi byggt en virtuell bilfabrik som fysiskt ska byggas i Kina. Detta CEVT-case gör det möjligt att gå in i fabriken, titta runt arbetsstationer och se över layouten redan innan fabriken är klar. Demonstratorn har dessutom vidareutvecklats från Hannover och idag kan 20 personer besöka fabriken samtidigt. De ser varandras ansikten och händer, de kan prata och interagera och tillsammans bygga en bil – och de kan alla vara i olika delar av världen!

Nu håller vi också på att arbeta med Saabs flygplansfabrik i Brasilien, där tanken är att vi ska replikera det vi gjort med bilfabriken i Kina. Det räcker inte med att ha ett exempel, vi måste visa att det fungerar repetitivt och har rätt forskningshöjd. Vi har inte kommit lika långt i Brasilien än, men vi är på gång och vi ser jättebra resultat på många sätt. Det är bra för de operatörer som ska jobba i fabriken, de kan redan nu påverka sin arbetsplats. Dessutom kan vi undvika mängder av flygtimmar när fabriksbesökarna inte behöver resa till den fysiska fabriken.

Den andra delen av SUMMIT fokuserar på artificiell intelligens och maskininlärning, något som min kollega Anders Skoogh håller i. Vi har genomfört fallstudier inom området Predictive Maintenance och använt AI för att förutspå maskinfel utifrån flera existerande strömmar av sensordata. Dessutom har vi kompletterat fallstudier med ytterligare sensorer för att få tillgång till data som tidigare saknats. Att börja arbeta och experimentera med avancerad dataanalys ger ett stort värde för företagen, inte minst i syfte att förstå vad deras data går för – vilka beslut som kan fattas och hur den bör kompletteras. Gemensamt för våra case är att mycket fokus investeras i att förbereda och kvalitetssäkra data. Själva modelleringen för att skapa beslutsunderlag är ofta en mindre del.

En annan trevlig effekt från projektet är att ett företag startades för några år sedan. De fyra doktorander som driver det har i och för sig även deltagit i andra projekt, men SUMMIT är absolut en viktig del i utvecklingen. Det går bra för dem, de arbetar med 3D-scanning av fabriker och tillämpar nu allt det de forskat kring till nytta för svensk industri!

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.