Grattis till beviljade projekt!

Åtta nya projekt har beviljats finansiering efter Produktion2030s elfte utlysning. Det är forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till ökad hållbarhet och ökad konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Vi säger grattis och hälsar alla nya projekt välkomna till Produktion2030!

Lista på de åtta beviljade projekten:

A digital twin to support sustainable and available production as a service
Ansvarig projektledare:
Professor Magnus Löfstrand, Örebro universitet
Magnus.Lofstrand@oru.se

ROBust Optimisation in Design for Additive Manufacturing, ROBODAM
Ansvarig projektledare:
Steering Group ,Lars Pejryd, Örebro universitet
lars.pejryd@oru.se

Performance prediction of a biobased product
Ansvarig projektledare:
Lars Blomqvist, RISE
lars.blomqvist@ri.se

ACCEL – Adapted Chemical Composition of materials for Enhanced Laser welding
Ansvarig projektledare:
Jan Frostevarg, Luleå tekniska universitet
jan.frostevarg@ltu.se

LOVIS – Production Logistics Visibility
Ansvarig projektledare:
Magnus Wiktorsson, KTH
magwik@kth.se

Flexible Additive Manufacturing of Micrometer/Millimeter Wave Components
Ansvarig projektledare:
Lars Nyborg, Chalmers
lars.nyborg@chalmers.se

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)
Ansvarig projektledare:
Mélanie Despeisse, Chalmers
melanie.despeisse@chalmers.se

Predictive maintenance using Advanced Cluster Analysis: PACA
Ansvarig projektledare:
Ebru Turanoglu Bekar, Chalmers
ebrut@chalmers.se