Grattis till 12 nya projekt!

12 nya projekt har beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning. Produktion2030 finansierar dessa förprojekt som utvecklar en idé och en aktörskonstellation. Projekten ska bidra till att stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor. Framförallt genom att använda digital teknik.

Lista på de åtta beviljade projekten:

Digitala Värdekedjor I SkogsIndustrin, DiVISI
Ansvarig projektledare:
Maria Nordström, Skogforsk
maria.nordstrom@skogforsk.se

Digital value chain for geometry data management (DigiGeo)
Ansvarig projektledare:
Kristina Wärmefjord
kristina.warmefjord@chalmers.se

Value creation by applying AI techniques in production and maintenance through lifecycle engineering (VALID LIFE)
Ansvarig projektledare:
Tomohiko Sakao
tomohiko.sakao@liu.se

Material Passport: A digital platform for manufacturing industry to implement Circular Production Systems (CEPort)
Ansvarig projektledare:
Amir Rashid, KTH
amirr@kth.se

Digital Sågverkstvilling för effektiv produktion och underhåll – MillTwin
Ansvarig projektledare:
Joakim Eriksson, RISE
joakim.eriksson@ri.se

Secure Shortcut (SeeCut)
Ansvarig projektledare:
Ulf Bodin, LTU
ulf.bodin@ltu.se

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE
Ansvarig projektledare:
Sandra Mattsson, RISE IVF
sandra.mattsson@ri.se

Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive manufacturinG – IDAG
Ansvarig projektledare:
Prof. Isaksson, Ola, Chalmers
ola.isaksson@chalmers.se

Digital innovation for railway production value chains – makeITrail
Ansvarig projektledare:
Jawad Elomari, RISE
jawad.elomari@ri.se

Digitalization of steel production work-flows [DigSteel]
Ansvarig projektledare:
Ludvig Emgård, Spotscale
ludvig.emgard@spotscale.com

Digitisation of Factory In A Box Solutions (Digi-FBX)
Ansvarig projektledare:
Mona Gärling, Tripart AB
monagarling@yahoo.se

Human Perspective, Machine-Learning ERP-system1: Humle
Ansvarig projektledare:
Henrik Florén, RISE
henrik.floren@ri.se