Du läser
Grattis till 8 nya projekt!

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Grattis till 8 nya projekt!

  • Åtta nya projekt har beviljats finansiering efter vår trettonde utlysning: Utmanande projekt för hållbar konkurrenskraft

Produktion2030 finansierar utmanande forsknings- och innovationsprojekt som skapar hållbar konkurrenskraft för tillverkningsindustrin i Sverige.

Hör av er till oss om ni vill veta mer!
[email protected]

Lista på de åtta beviljade projekten:

→ COMPOSE
Ansvarig projektledare:
Irma Heikkilä, SWERIM AB
[email protected]

→ IoTCirProd
Ansvarig projektledare:

Patricia van Loon, Chalmers Tekniska Högskola
[email protected]

→ FLAP
Ansvarig projektledare:

Luis Ribeiro, Linköpings universitet
[email protected]

→ Turn2Flex
Ansvarig projektledare:

Seyed Hosseini, RISE IVF AB
[email protected]

→ Customized Graphene Production
Ansvarig projektledare:
Roland Bäck, 2D fab AB
[email protected]

→ EXPLAIN
Ansvarig projektledare:

Amos Ng, Uppsala universitet
[email protected]

→ ProThin
Ansvarig projektledare:

Sepehr Hatami, RISE IVF AB
[email protected]

→ RaSP
Ansvarig projektledare:

Kerstin Johansen, Tekniska Högskolan i Jönköping
[email protected]

Du hittar alla projekt här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.