Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Grattis till 11 beviljade projekt!

Hand som håller glödlampa mot naturen på grönt blad med ikoner energikällor för förnybar, hållbar utveckling.

Vi måste öka takten av användning av cirkulerat material i samhället!

Produktionssystem är en viktig del av industrin där många av lösningarna för ökad hållbarhet och cirkulär ekonomi möjliggörs.

I vår 16:e utlysning efterfrågar vi därför projekt som kan bidra med ökad cirkularitet av material och komponenter i tillverkningsindustrin. Självklart är detta en svår, komplex utmaning, som kräver branschöverskridande samverkan, digitala verktyg och nya affärsmodeller. Men – vilka spännande projektförslag vi fick in; Återanvändning av plast från haven, energieffektiva lösningar i produktionen, visualisering av cirkularitet och smart underhåll för batteriproduktion är bara några exempel.

Ni hittar hela listan av beviljade projekt här:

→ Robust texture design for circular polymers (ROPY)
Ansvarig projektledare: Johan Berglund, RISE
[email protected]

→ Organizing the Circular Economy Through A Network of LSAM Microfactories Recycling Ocean Plastics (OCEAN-LSAM)
Ansvarig projektledare: Robin Teigland, Chalmers tekniska högskola
[email protected]

→ Surfaces for sustainable engineered wood products (WOODsurf-LSAM)
Ansvarig projektledare: Sabina Rebeggiani, Högskolan i Halmstad
[email protected]

→ SINDRI
Ansvarig projektledare: Patrik Härnman, P.A.M.P Nordic Systems AB

→ Maintenance of Battery Production (MATTER)
Ansvarig projektledare: Jon Bokrantz, Chalmers tekniska högskola
[email protected]

→ Logistic Visibility for Circularity (LOVIS4C)
Ansvarig projektledare: Magnus Wiktorsson, KTH
[email protected]

→ Factory Resource and Energy Efficiency through Digitalization (FREED)
Ansvarig projektledare: Mélanie Despeisse, Chalmers tekniska högskola
[email protected]

→ Certified to LAST
Ansvarig projektledare: Raul Carlsson, RISE
[email protected]

→ Solvent Zero Battery Manufacturing (ZEROBAT)
Ansvarig projektledare: Jinhua Sun, Chalmers tekniska högskola
[email protected]

→ Sustainability Parameters for Parts analyses and Selection for Additive Manufacturing (SPARSAM)
Ansvarig projektledare: Markus Eriksson, RISE
[email protected]

→ New logistics for plastics waste in a circular economy (LogiCirc)
Ansvarig projektledare: Hafdis Jonsdottir, Stiftelsen Chalmers Industriteknik
[email protected]

Produktion2030 finansierar elva förstudier med fokus på cirkularitet och produktionssystem

– Under 2023 kommer några av dessa elva skalas upp till riktigt stora projekt, som kommer rulla fram till 2025.

Det ska verkligen bli spännande att följa projekten, industrin och marknaden efterfrågar betydligt mer cirkulärt material; och alla är medvetna om att vi måsta börja återanvända material, råvaror och komponenter, som motorer och maskindelar.

Vi kommer skriva mer om dessa nya projekt och deras resultat här – följ oss i sociala medier så hänger ni med!

Hör av er till oss om ni vill veta mer! [email protected]

Cecilia Warrol

Programchef, Produktion2030

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.