Grattis! 2 nya projekt beviljade!

Under våren startar 2 nya projekt. Nedan finns en kort beskrivning om respektive projekt, samt kontaktuppgifter till samtliga projektledare. Information kring projekten kommer att publiceras löpande.

1. Simon, New Application of AI for Services in Maintenance towards a Circular Economy

Projektidé och potential: Huvudsyftet med projektet är att välja och använda bevisade och lovande AI- (artificiell intelligens) tekniker för underhållstjänster som tillhandahålls av tre svenska företag. Projektet syftar också till att utvärdera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av implementeringen av AI-tekniker. Det finns en stor innovationspotential och därmed marknadspotential för AI-tekniker när det gäller att utveckla underhållstjänster.

Kort bakgrund och state of the art: Svenska företag som tillhandahåller underhåll som en del av deras produkt/tjänste system (PSS) erhålla idag ofta stora mängder data. Trots bevisade AI-tekniker, är den kommersiella användningen av dessa data fortfarande i sin linda.

Impact: Genom att sprida kunskap från projektet till svensk industri, så kommer dess kapacitet, konkurrenskraft, samt affärsprestanda och miljöprestanda (genom t.ex. förlängd livslängd tid) att stärkas.

Genomförande: De stora arbetspaketen är: att inventera AI-tekniker, att tillämpa identifierade AI-tekniker på tre industri fall (som erhålls av deltagande industripartners), att mha livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnadsanalys (LCC) utvärdera effekterna av tillämpningen av AI-teknikerna, och att sprida resultaten till näringslivet.

Projektdeltagare , roller och ledning: IEI är projektkoordinator och erbjuder expertis om PSS, LCA och LCC. IDA bidrar genom sin expertis på AI. Attentec, Saab, och Toyota tillämpar AI-teknikerna för att skapa innovativa eller förbättrade befintliga tjänster. IEI är ansvarig för projektledning, där varje partner också är medlem.

Projektledare:
Tomohiko Sakao, Linköpings universitet
tomohiko.sakao@liu.se

 

2. SMASh, Smart Maintenance Assessment

Det huvudsakliga effektmålet för SMASh-projektet är att möjliggöra digitalisering av svensk tillverkningsindustri. Underhållsverksamheter förväntas ha en avgörande roll i att säkra den robusthet och effektivitet som krävs för att implementera digital teknik i produktion. Att implementera Smart Maintenance är därför viktigt för att tillverkningsföretag skall kunna nå sin vision om störningsfri produktion och framtida konkurrenskraft.

Projektidén är att utveckla ett verktyg för Smart Maintenance Assessment (SMA), vilket möjliggör benchmarking av underhållsverksamheter inom och mellan företag. Verktyget kommer stödja och inspirera till implementeringen av Smart Maintenance genom utökat samarbete inom underhållsbranschen. Det finns liknande verktyg inom andra områden (t.ex. kvalitetsutveckling) men de få tillgängliga verktygen inom underhållsbranschen har begränsningar, t.ex. att de saknar ett fokus på digitalisering. Ett konsortium som inkluderar företag från diskret och kontinuerlig produktion, tillsammans med tjänsteleverantörer och akademiska partners, kommer samarbeta för att utveckla och validera verktyget med avancerade statistiska metoder på stora datamängder från industrin.

Nyttan av SMA-verktyget kommer spridas till stora, medelstora och små företag genom nationella underhållsnätverk (t.ex. Sustainability Circle och Underhållsmäsan) samt i form av nya digitalisering- och underhållstjänster som erbjuds av tjänsteleverantörerna i konsortiet.

Projektledare:
Anders Skoogh, Chalmers
anders.skoogh@chalmers.seX