Du läser
God Jul från oss i Produktion2030!

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

God Jul från oss i Produktion2030!

2023 skrivet på träkuber med miljöikon

Till alla våra vänner och samarbetspartners inom produktionsområdet

Det tionde året med vårt strategiska innovationsprogram Produktion2030 går mot sitt slut.

Under 2022 finansierade vi sju nya projekt som fokuserar på hur människan påverkas av nya tekniker, verktyg och organisationer. Vi efterlyste också i vår 16:e utlysning projekt som undersöker hur man skapar cirkulär produktion, där återanvändningen av material och andra resurser ökar kraftigt.

Det är ett måste, både för tillverkningsindustrin och för klimatet. Det ska bli intressant att se hur projekten utvecklas under 2023.

Vi fick också svar på om Produktion2030 uppfyllt de målsättningar som sattes vid starten, 2013. Vinnova och SWECO genomförde under 2022 en nioårsutvärdering av programmet och den visade på väldigt många starka resultat och mervärden; några exempel:

  • Kraftigt ökad innovationsförmåga inom produktionsområdet.
  • Kraftig ökning av industrirelevant forskning inom akademi och institut.
  • Stor mobilisering till produktionsområdet! Över 500 företag i projekten.

Våra Teknikworkshoppar, där mindre företag rekordsnabbt får tillgång till ny kunskap och teknik från forskningen, har hittills nått ut till 600 små och medelstora företag – en viktig milstolpe för vårt program! Fortbildningsprogrammet Ingenjör4.0 fortsätter att växa. Hittills har 700 ingenjörer uppgraderat sin kompetens inom bland annat cybersäkerhet, AI och digitala tvillingar. Ingenjör4.0 är unikt och redan mycket efterfrågat av svensk industri, men nu ökar intresset även i Europa!

Den höga nivån på digitalisering i det svenska samhället och industrin har många fördelar, men den leder tyvärr också till sårbarhet där allt fler företag och organisationer utsätts för cyberattacker. Ett land som är starkt inom cyberteknik och digitalisering är Israel. Produktion2030 genomförde tillsammans med Business Sweden och Vinnova en studie- och kontaktresa till Tel Aviv i december. 2023 kommer vi fortsätta bygga broar till Israel genom projektsamarbeten och genom Produktion2030:s forskarskola.

Vi lever i en ytterst utmanande tid, med sviter av Covid-pandemi, krig i Ukraina och en alltmer omfattande energikris. Företagen rapporterar stora leverans-problem och det kan bli värre innan det blir bättre.

Om vi blickar framåt så kommer det svenska produktionskunnandet att vara en central förmåga för att stärka resiliens och konkurrenskraft hos företag, civilförsvar och industri. Därför är det så viktigt landet att Produktion2030 kommer att fortsätta erbjuda forskning, innovation, Teknikworkshoppar, fortbildning och omvärlds¬analys för en hållbar och konkurrenskraftig svensk industri. Allt detta gör vi ju så bra tillsammans med just er, det tycker i alla fall de som just utvärderat oss.

Vi ser framemot fortsatta intressanta, innovationsdrivande och utvecklande samarbeten även nästa år!

Cecilia Warrol

Programchef, Produktion2030

Ps. Skriv in den 3 maj 2023 i kalendern:

Produktion2030 samlar produktions-Sverige i Göteborg. Hållutkik på vår hemsida!

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.