Du läser
God Jul från oss i Produktion2030!

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

God Jul från oss i Produktion2030!

  • Det går fort när man har roligt sägs det och det stämmer verkligen när vi ser tillbaka på alla insatser och aktiviteter i Produktion2030 under 2021.

Detta år har för industrin präglats av begreppen cirkulär ekonomi och grön omställning. Samtidigt har många företag lidit brist på insatsvaror som halvledare och nyckelkompetenser som data- och mjukvaruspecialister. Bristerna är tydliga tecken på den ökade elektrifieringen och digitaliseringen i industrin; två viktiga områden som både globala exportbolag och mindre tillverkningsföretag gör kraftfulla investeringar i, för att på sikt minska sitt CO2-avtryck och bli mer hållbara.

Det finns många vägar mot hållbar produktion. Ökad återanvändning, ökad livslängd hos produktionssystem och produkter, ökad effektivitet genom simulering eller tillämpning av AI är några exempel. Smarta och effektiva system för informationsdelning och dataflöden är också centrala för industrins omställning. Under 2021 har Produktion2030 analyserat våra projekt och vi ser att ökad ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet genomsyrar alla.

För att fortsätta stärka tillverkningsindustrins hållbarhet och konkurrenskraft behöver samverkan mellan företag och forskningsaktörer fortsätta utvecklas och stärkas. Sedan Produktion2030 startade har långt över tusen företag (stora som små) och forskare hittat varandra; i innovationsprojekt, i Teknikworkshops, i utbildningar, i testbäddar och på seminarier och konferenser.

Utmaningarna som tillverkningsindustrin och deras leverantörer står inför är långt ifrån enkla. Konkurrensen från världens alla hörn fortsätter öka, likaså osäkerheten och teknikens komplexitet. Att minska klimatpåverkan innebär att företag måste rusta sina medarbetare med kompetens för framtiden, och bli ännu effektivare att tillämpa digitalisering och andra verktyg i Industri 4.0.

Stärkt konkurrenskraft i tillverkningsindustrin kommer kräva än mer samverkan de kommande decennierna och ju bättre vi blir på denna ”mjuka” förmåga, desto starkare står sig AB Sverige och dess industri.

I vårt senaste nummer av Produktion2030:s magasin får ni träffa några projekt, läsa mer om hur vi stärker internationalisering i forskning och innovation, vår stora satsning på avancerad fortbildning – Ingenjör4.0 – och mycket mer!

God Jul och Gott Nytt År önskar Produktion2030:s programkontor:
Cecilia, Johan, Bengt-Göran, Martin, Anna, Birgitta, Tero och Hanna

Vi ser framemot att träffa er i olika kanaler 2022!

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.