Du läser
Bättre kunskap om geometrisk variation ska ge effektivare tillverkning

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Bättre kunskap om geometrisk variation ska ge effektivare tillverkning

  • Projektet RECO handlar om hur man bör hantera geometrisk variation i kompositmaterial. Alla tillverkningsprocesser har viss variation och komposittillverkning är inget undantag.
composite product material background

Som en konsekvens får man detaljer som ibland avviker från tänkta dimensioner. Detta kan leda till problem vid montering och i den slutliga produkten. RECO vill jobba med att minimera variation i tillverkningsprocessen, genom att utveckla en geometrisäkringsprocess för komposittillverkning.

Projektet jobbar också med smarta metoder för att ta hänsyn till, och kompensera för, eventuella avvikelser vid montering av kompositdetaljer. Stor del av arbetet i projektet fokuserar på simulering och projektet kommer utveckla och förfina metoder för att prediktera hur förväntad avvikelse på en kompositdetalj kommer att se ut, samt hur den påverkas av eventuella krafter vid montering.

Förbättrad kunskap om hur man ska hantera variation, bidrar till effektivare tillverkning och montering med minskade kostnader och kassationer som följd. Simulering bidrar till snabbare produktutvecklingsprocesser och minskat behov av testserier och prototyper. Därför bidrar RECO till det globala hållbarhetsmålet nr 9, och i synnerhet delmålen 9.2 och 9.5.

I projektet samverkar Chalmers Tekniska Högskola, Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum För Industrimatematik, GKN Aerospace Sweden AB, Volvo Personvagnar AB, RoPhi AB, Composite Service Europe AB och RD&T Technology AB.

Projektet Resilient manufacturing of composites (RECO) är ett av tio beviljade projekt efter Produktion2030:s fjortonde utlysning med fokus på en hållbar och resilient (motståndskraftig) tillverkningsindustri i Sverige.

Projektledare
Kristina Wärmefjord, Chalmers Tekniska Högskola
[email protected]
+46 766108312

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.