Du läser
Full fart framåt – Tillbakablick från vår stora konferens!

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Full fart framåt – Tillbakablick från vår stora konferens!

  • Den 13 mars genomförde vi vår stora konferens Full fart framåt.
+13
VISA GALLERI

Nästan 200 personer samlades på innovationshuset Epicenter i Stockholm för att få en omvärldsutblick och prata samhällsutmaningar, automatisering, jobb, digitalisering och hållbarhet. Det var representanter från akademi, näringsliv och regeringskansli. Vi kommer att publicera referat och bilder från konferensen löpande nedan.

Formar produktionens framtid
Konferensens huvudtalarare Helena Leurent från World Economic Forum, ansvarig för deras initiativ ”Shaping the Future of Production system”, inledde med tanke på sin bakgrund inom historia med att konstatera att det är svårt att här och nu ta till sig vad teknikutvecklingen innebär. Ändå inser alla att detta är ett historiskt skede, den fjärde revolutionen förändrar våra liv och det handlar om ett otroligt genomslag. Vad World Economic Forum bland annat gör är att försöka ta fram en ögonblicksbild över detta i samtal med globalt ledande beslutsfattare och industriella aktörer.

Enligt Helena står vi inför en framtid med en fysisk, virtuell och biologisk komplexitet som vi inte har upplevt tidigare. Det finns naturligtvis risker, det gäller att göra rätt val, men som optimist ser hon positivt på framtiden med nya tekniska lösningar och möjligheter. Samtidigt måste vi ta alla medel till hjälp för att ta oss framåt så långt och fort som möjligt – annars riskerar vi att missa värdefulla möjligheter.

– Vi skapar vår egen framtid, men vi måste bygga den på samtal i rätt sammanhang.

Dagens utveckling kommer att ha en stor inverkan på framtidens produktionssystem. Det handlar om kortare värdekedjor, mindre global produktion till förmån för lokal, bättre utnyttjande av naturresurser – allt baserat på kundbehov och krav. Enligt Helena finns det flera olika val att göra, men där det sämsta alternativet är att inte göra något val alls.

– Det är dessa förutsättningar som världens ledare diskuterar vid mötet i Davos, allt utifrån sina egna förutsättningar. Utgångspunkterna är väldigt olika, men allt handlar om den framtid vi vill skapa.

I slutänden är det våra val idag som bestämmer om och hur framtidens samhälle och arbetsliv kan – eller bör – formas för människor. Det är oss det handlar om. Traditionellt har vi pratat om arbetsgrupperingar som ”white collars” och ”blue collars”. Det är kanske dags att tala om ”Non collars”, eftersom Industri 4.0 omformar produktionens framtid från grunden?

Scenariot skiljer sig dock mellan olika länder beroende på vilket humankapital som finns att tillgå, men generellt betonade Helena behovet av att både säkra de största talangerna till industrin liksom att utbilda vår befintliga arbetskraft för den digitala tidsåldern – två områden som Produktion2030 både brinner för och arbetar med. Som drivande för produktionen betonade Helena även infrastrukturen runt institut och akademi, där hon menade att Sverige har goda förutsättning – en glädjande insikt att Produktion2030 utgör en del av ett effektivt nätverk även sett ur ett internationellt perspektiv!

Helena avslutade med ett väldigt bra råd på frågan om hur vi ska se på vår framtida produktion.

– Ta kontakt med någon som har helt andra perspektiv än ditt eget och fråga vad denne tror är vad som driver systemet. Ingen kan klara detta på egen hand, vi måste göra det tillsammans och då måste vi också skapa en gemensam förståelse för framtiden!

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.