Du läser
Ingenjör4.0 – fortbildning på högskolenivå för industrins ingenjörer

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Ingenjör4.0 – fortbildning på högskolenivå för industrins ingenjörer

  • Satsningen riktar sig till anställda inom industrin med ingenjörsbakgrund1 och gör det möjligt för industrins ingenjörer att ta del av kompetensutveckling på högskolenivå parallellt med ordinarie arbete.

Ingenjör4.0 utvecklas och finansieras inom Produktion2030 vilket möjliggör ett rekordsnabbt framtagande av nya kursmoduler; med Ingenjör4.0 kan nya ämnen integreras på bara ett par månader. Satsningen koordineras av Högskolan i Halmstad och modulutbildningarna tas fram av Svenska Produktionsakademiens2 tretton högskolor och universitet och >50 professorer och lärare i samverkan.

Ingenjör4.0 finns nu tillgänglig online

Initialt för en pilotomgång tillsammans med ett antal företag och senare under hösten öppnas upp för att skapa en möjlighet för de många ingenjörer som nu är korttidspermitterade, där kompetensutveckling på arbetsbefriad tid uppmuntras. Tillgång till relevant kompetensutveckling möjliggör för individer och företag att snabbare ta sig ur krisen och tillvarata möjligheterna för hållbar omställning.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.