Systems Engineering and PLM ”2015”

Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Inom Wingqvist laboratoriet vid Chalmers tekniska högskola, institutionen för produkt och produktionsutveckling och avdelningen för produktutveckling

www.chalmers.se

Produktion 2030 (samverkar med Chalmers representanter Johan Stahre och Rikard Söderberg), deltar i forskarskolan (utbildar och deltar)

Vi ansvarar för ”Sustanable Product Development” inom Chalmers Styrkeområde Produktion.

Inom området samordnas/drivs såväl forskningsarbetet (aktiva fält) samtliga kurser på alla nivåer (Kandidat, Master, Forskarutbildning och Fortbildning)

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

30%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

50%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

15%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

5%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Adjungerade forskare
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Projektarbeten för studenter
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Sampublicering med industri
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
UTRUSTNING
LAB
DEMO
UTRUSTNING
Nyttjar PPU institutens Virtuella Utvecklingslaboratorium - VDL.
LAB:
DEMO:
Mjukvarutvecklingsverktyg och miljöer
LAB:
DEMO:
Industriella Miljöer - tillgång till processer och produktinformation hos industriella samverkanspartners.
LAB:
DEMO:
Används i huvudsak för
Används delvis för

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X