Produkt- och produktionsutveckling ”2015”

Mälardalens högskola, Eskilstuna

Inom forskningsinriktningen Innovation och Produktrealisering vid Akademin för Innovation, Design och Teknik vid Mälardalens högskola, Eskilstuna.

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

20%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

45%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

30%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

5%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Strategiska avtal med nyckelpartners. ABB, Bombardier, Volvo.
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
UTRUSTNING
LAB
DEMO
UTRUSTNING
Robot Application Centre (RAC) är ett modernt robotlabb där vi jobbar med test, verifiering och utveckling av nya produkter som används vid robotbaserad automation. Här samarbetar företag och akademi i olika projektformer så som forskningsprojekt och examensarbeten. Robot Application Center är ett samarbete mellan medlemsföretag, Robotdalen, Mälardalen Industrial Technology Center, Munktell Science Park och Mälardalens Högskola. Centret ligger i anslutning till Munktell Science Park i Eskilstuna.
LAB:
DEMO:
Samverkan med XPRES virtual lab vid KTH i Stockholm. Inom ramen XPRES - Initiative for Excellence in Production Research, som drivs av KTH - MDH - Swerea.
LAB:
DEMO:
Används i huvudsak för
Används delvis för