Product Service Innovation ”2015”

Linköpings universitet

www.iei.liu.se

Department of Management and Engineering (IEI)
Linköping University
SE-581 83 Linköping, Sweden

Employs three of the top 10 most productive and influential researchers in Product Service Systems, according to two recently-published extensive review papers in the Journal of Cleaner Production (Tukker 2015 , Boehm & Thomas 2013 )

Tukker, A. (2015). ”Product services for a resource-efficient and circular economy – a review.” Journal of Cleaner Production, doi:10.1016/j.jclepro.2013.11.049 97: 76–91.

Boehm, M. and O. Thomas (2013). ”Looking beyond the rim of one’s teacup: a multidisciplinary literature review of Product-Service Systems in Information Systems, Business Management, and Engineering & Design.” Journal of Cleaner Production 51(0): 245-260.

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

20%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

25%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

25%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

30%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
UTRUSTNING
LAB
DEMO
UTRUSTNING
Vägslipningsutrustning framtagen inom Via Futura och Via Futura Concretis
LAB:
DEMO:
Används i huvudsak för
Används delvis för