Plaståtervinning ”2015”

Swerea IVF, Mölndal

Gruppen ingår i avdelningen Material vid Swerea IVF

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

0%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

0%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

0%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

0%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
UTRUSTNING
LAB
DEMO
UTRUSTNING
Komplett kompounderingslinje bestående av Coperion ZSK 26 dubbelskruvsextruder med segmenterad skruv, 2 gravimetriska doserare, vacuumpump, transportband/vattenbad och pelletering. Kan även kompletteras med smältfiltrering. Kapacitet ca 20 kg/h. I anslutning finns en granuleringskvarn för sönderdelning.
LAB:
DEMO:
Formspruta Engel med 120 ton låskraft, verktyg för provstavar och plattor. I anslutning till formsprutan finns 2 st Moretto torrluftstorkar för fuktkänsliga material, t.ex. PET.
LAB:
DEMO:
Standardiserad provning av plasters mekaniska egenskaper (dragprov, slagprov, reptålighet), process egenskaper (MFI, viskositetskurvor), kemiska (doftanalys, FTIR, GC/MS) och termomekaniska (DMTA, DSC). Vi har också utvecklat en del egna metoder. Kontakta oss för mer information.
LAB:
DEMO:
Komplett linje för textilåtervinning från upprivning till mekanisk eller kemisk återvinning. Resultatet blir garn, non-woven, kompound eller baskemikalier för syntes av nya polymerer.
LAB:
DEMO:
Bearbetning av plast i mindre skala genom smältspinning till fibrer (2 kg/h), extrudering av flerskiktsfilm (0-3 mm tjocklek, 300 mm bredd), meltblown non-woven (3 kg/h, 500 mm bredd) och formpressning.
LAB:
DEMO:
Används i huvudsak för
Används delvis för