MTEK, Forskningsmiljön för Maskinteknisk produktframtagning ”2015”

Högskolan i Halmstad

Forskningsmiljön är en av åtta forskningsmiljöer vid Högskolan i Halmstad och ligger organisatoriskt under akademin för Ekonomi, Teknik och Naturvetenskap ETN.

hh.se

Ansvarar för forskarskolan Produktion2030: www.p2030graduateschool.se

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

20%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

30%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

30%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

20%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
UTRUSTNING
LAB
DEMO
UTRUSTNING
YTPROFILOMETRAR: 1. Kommerciell interferometer: MicroXAM 100 från phase Shit Inc . 2. Mechanical stylus (2D and 3D): Surfascan 3CS from Hommel-Somicronic 3. Egenkonstruerade interferometrar i optisk bänk.
LAB:
DEMO:
ELEKTRONMIKROSKOP: Scanning Electron Microscope (Secondary-, och Backscatter detectors): JSM-6480LV från JEOL ink. Elementanalys: Energy-dispersive X-ray spectroscope: Genesis XM2 from EDAX.
LAB:
DEMO:
AFM, Atomic Force Microscopes: 1. dualScope från Danish Micro Engineering DME och 2. INNOVA from Veeco.
LAB:
DEMO:
TRIBOLOGITESTUTRUSTNINGAR: 1. Tribotester UMT-3 från CETR: reciprocating-, block-on-ring samt pin-on-disc konfigurationer. 2. Rolling contact test rig,-egenutvecklad rig för komponenttest utrustad med kraft-, moment, hastighets och temeperaturgivare samt två styrbara motorer.
LAB:
DEMO:
BEARBETNINGSCELL: Automatiserad och manuell cell för studier av poleringsprocess och människa maskinsamverkan. ABB Irb 140 robot med polerspindel, ytmätutrustning, kraftcell för mätning av bearbetningskrafter och verktygsposition.
LAB:
DEMO:
Används i huvudsak för
Används delvis för