Material- och produktionsteknik ”2015”

Lunds Tekniska Högskola

(tex: Gruppen är verksam vid institutionen för Produkt- och produktionsutveckling, vid sektionen för Maskinteknik vid Chalmers Tekniska högskola, alt. Gruppen ingår i avdelningen Metoder vid Swerea IVF)

iprod.lth.se

Detta är en vertikal forsningsgrupp som ser länken mellan teknik och ekonomi som mycket viktig, sätter förädlingen i fokus men tar den till en nivå som möjliggör en potentiellt ökad konkurrenskraft.

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

20%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

40%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

30%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

10%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Nyhetsbrev
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Kursutveckling
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
UTRUSTNING
LAB
DEMO
UTRUSTNING
Verktygsmaskiner och hydraul pressar för experimentella studier.
LAB:
DEMO:
Mätutrustning för icke elektriska storheter. Möjligheter att mäta krafter, rörelser, temperaturer etc. i eller nära bearbetningsprocesser.
LAB:
DEMO:
Mätmikroskop. Geometriskt mäta upp verktygsförslitning, spånor grader etc. i 3D.
LAB:
DEMO:
Utrustning för nano-hårdhetsmätning. Används för statistisk karakterisering av verktyg och arbetsmaterial vid förhöjd temperatur 20 - 750 grader.
LAB:
DEMO:
SEM, TEM etc. analys av bearbetade ytor, verktyg etc. samarbeten med KemiCentrum och nanoLab samt Linköpings universitet.
LAB:
DEMO:
Används i huvudsak för
Används delvis för