Industriell produktion ”2015”

Linköpings universitet

Vi är en avdelning vid Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet (LiU)

www.iei.liu.se

Detta svar avser endast avdelningen Industriell produktion. Det finns många andra avdelningar på institutionen (IEI) som bedriver forskning inom produktionsområdet.

Industriell produktion bedriver undervisning och forskning inom fyra olika huvudområden:

– Utveckling och drift av flexibel produktionsutrustning, intelligent automation och industrirobotteknik.
– Utveckling och drift av flexibla produktionssystem.
– Produktframtagning samt konstruktion för produktion.
– Utveckling och drift av hållbar produktion, inklusive återtillverkning.

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

25%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

30%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

35%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

10%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
UTRUSTNING
LAB
DEMO
UTRUSTNING
Sju industrirobotar med kringutrustning, inklusive en tvåarmad.
LAB:
DEMO:
En "minifabrik" för forskning och undervisning kopplat till Industrie 4.0
LAB:
DEMO:
Diverse mätutrustning inklusive en koordinatmätmaskin
LAB:
DEMO:
Diverse maskiner för skärande bearbetning
LAB:
DEMO:
Vattenskärmaskin
LAB:
DEMO:
Används i huvudsak för
Används delvis för