Industrial sensors (flera forskargrupper på Acreo) ”2015”

Acreo Swedish ICT, Stockholm

Del av Acreo Swedish ICT. Vi är en del av institutskoncernen Swedish ICT Research AB, del av RISE.

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

10%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

25%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

55%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

10%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utvecklingsprojekt tillsammans med industri
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Teknisk och kommersiell verifiering, demonstratorer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Pilotproduktion, första serier
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
UTRUSTNING
LAB
DEMO
UTRUSTNING
Lasrar, spektroskopiutrustning, optik, fotonik, fiberoptik
LAB:
DEMO:
Acreo Fiberlab. Ett renrumslaboratorium för utveckling och produktion av optisk specialfiber. Tillämpningar inom bland annat sensorer, med relevans för Produktion 2030.
LAB:
DEMO:
Acreo Electrumlab, renrumsmiljö för utveckling av mikro- och nanokomponenter.
LAB:
DEMO:
Sensorlab: MEMS, bio, kem, elektronik, verifiering och test.
LAB:
DEMO:
Används i huvudsak för
Används delvis för