IDRG – Information Design Research Group

Mälardalens högskola, Eskilstuna

Inom forskningsinriktningen Innovation och Produktrealisering vid Akademin för Innovation, Design och Teknik vid Mälardalens högskola, Eskilstuna.

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

50%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

40%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

10%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

0%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Strategiska avtal med nyckelpartners. ABB, Bombardier, Volvo.
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
UTRUSTNING
LAB
DEMO
UTRUSTNING
MUX-lab (Mälardalen User Experience Lab) för fokusgrupper, användarcentrerad design och analys. Utrustningen omfattar: ögonrörelsekamero, observationsrum samt ljudstudio.
LAB:
DEMO:
Observationsrummet består av kameror och ljudupptagningsutrusning samt möjlighet för observatörer/forskare att sitta bakom en glasvägg där det finns möjlighet att följa en grupp eller individs arbete i realtid samtidigt som det spelas in (rörlig bild och ljud). Observatörerna är inte synliga för informanterna. Dessutom har vi ögonrörelseutrustning, fast i dator men även flexibel. Ögonrörelsestudier används för att undersöka hur text och visuell information läses och används men även hur designers arbetar.
LAB:
DEMO:
Ögonrörelse utrustning Obsrvationsrum
LAB:
DEMO:
Används i huvudsak för
Används delvis för

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X