Elektronikproduktion, Electronics Packaging ”2015”

Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Tillverkningsteknik med fokus mot elektroniska system, Vi är flera i forskargruppen: Professor (Johan Liu), adjungerad professor: Bill Brox, Torbjörn Nilsson, Biträdande professor: Kjell Jepsson som jobbar 30% efter pensionsålder. Foass: Yifeng Fu, Forskare: Gustaf Mårtensson, Postdocs: Michael Edwards, Majid Samani och Murali Murugesan samt doktorander: Di Jiang, Nan Wang, Wei Mu, Yong Zhang, Shuangxi Sun samt Josef Hansson (anställs idag som projektledare men blir anställd som doktorand under nov 2015) samt Andreas Nylander (anställning under nov 2015). Nikos Logethetis är projektanställd

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

0%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

0%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

100%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

0%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
UTRUSTNING
LAB
DEMO
UTRUSTNING
Pulsed Photo-thermal Reflectance (PPR) equipment, 3 omega equipment, laser flash for thin film material thermal characterisation, hotdisk, IR-imaging equipment for bulk material thermal characterisation, FTIR, TGA, DSC, DMA, Reflow furnace, Temperature cycling chamber, Flip-Chip bonder, High speed mixer, infiltration equipment, electrospinning, utmattningstester, dragprovare för små laster, väldigt komplett för elektronikprodukttillverkning, elektrisk,termisk samt mekanisk kvalificering
LAB:
DEMO:
Används i huvudsak för
Används delvis för