Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) ”2015”

Örebro universitet

AASS är en administrativ enhet tillhörande Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet. Forskningsområdet är robotik och intelligenta / autonoma system (www.oru.se/aass). Tillämpningsområdena är: 1) autonoma tunga arbetsfordon (t.ex. hjullastare, gaffeltruckar, LHD truckar etc.) som används för att automatisera materialhantering och materialtransporter i utom- och inomhus industriella miljöer och processer (t.ex, gruvor, bergtäkter, vägbygnation, lagerlokaler, produktionslokaler etc.); technologies för independent living för äldre i hemma miljöer (t.ex., smarta hem, robotar i hemmet, Internet of Things etc.). AASS består av två forskningslab med komplementerande kompetenser inom olika grenar av robotiken och AI: Mobile Robotics and Olfaction och Cognitive Robotic Systems.

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

30%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

30%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

10%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

30%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
UTRUSTNING
LAB
DEMO
UTRUSTNING
Autonoma arbetsfordon med tillhörande sensorsystem och mjukvara tillgängliga hos industripartners såsom Atlas Copco, (LHD gruvtruckar) Volvo CE (hjullastare), Kollmorgen Automation (gaffeltruckar), Husqvarna (grässklippare)
LAB:
DEMO:
Smart hem med tillhörande hemrobotar, sensorsystem och mjukvara påforskningslägenheten i Ängen (äldreboende i Örebro Kommun) - http://www.oru.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv1/Nyhetsarkiv-2014/Robotavslutning-med-Oppet-hus/)
LAB:
DEMO:
Utomhus mobil robot för gasdetektion och kartering: Clearpath mobil robot utrustad med gas- och navigeringsensorer
LAB:
DEMO:
Olika typer av robotar för hemmet och utomhusbruk: www.oru.se/English/Research/Research-Environments/Research-environment/ENT/Centre-for-Applied-Autonomous-Sensor-Systems-AASS/Robots/
LAB:
DEMO:
Används i huvudsak för
Används delvis för