Additiv tillverkning ”2015”

Swerea IVF, Mölndal

Gruppen ingår i avdelningen Tillverkning vid Swerea IVF

Nystartad grupp sedan 1/9 2015. Arbetet i annan organisation dessförinnan har främst inriktats mot att skapa sig en bild av nuläget och placera Swerea på AM kartan. Finns underlag för 1-2 artiklar under året samt att IVF deltar i några under 2015 inlämnade projektansökningar.

Fokusområde
Forskar även inom detta område (fast i mindre utsträckning)

TRL - Technology readiness level (%)

Diagrammet avser andel av aktörens forskning som fokuserar på respektive grad av TRL.

15%

Teoribildning / konceptformulering (TRL 1-2)

1) Basic principles observed and reported

2) Technology concept and application formulated

40%

Analytisk och experimentell test av koncept / validering i laborativ miljö (TRL 3-4)

3) Basic principles observed and reported

4) Technology concept and application formulated

40%

Test av delsystem i relevant miljö / konceptutveckling med företag (TRL 5-7)

5) Basic principles observed and reported

6) Technology concept and application formulated

7) System prototype

5%

System / koncept testat och implementerat i full skala i företag (TRL 8-9)

8) Basic principles observed and reported

9) Technology concept and application formulated

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
SÄLLAN
VANLIGT
MKT VANLIGT
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Utbildning av forskare som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via patentansökningar
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via licensavtal med etablerade företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via avknoppningsföretag som bildas baserat på forskningsresultat
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via uppdrag/rådgivning på konsultbasis
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via kurser/utbildningar för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via företagens medverkan i forskningsprojekt där kunskap omsätts i praktiken hos dem
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Fortbildning av yrkesverksamma individer
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Utbildning av ingenjörer som går till industrin
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via examensarbeten, projekt i kurser, projektanställda studenter etc
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Skapa och driva företagsnätverk
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
Via framtagna handböcker för företag
SÄLLAN:
VANLIGT:
MKT VANLIGT:
UTRUSTNING
LAB
DEMO
UTRUSTNING
SLM 125 HL, SLM Solutions, 3D printer för metall enligt selektiv laser smältning (SLM) principen
LAB:
DEMO:
CeraFab 7500, Lithoz GmbH, 3D keramprinter
LAB:
DEMO:
Pulverreometer, BET, partikelstorlek för karakterisering av pulver. Utrustning som främst delas med Keram.
LAB:
DEMO:
SEM med tillbehör för mikrostrukturell karakterisring av pulver och/eller tillverkade komponenter. Gemensam IVF utrustning
LAB:
DEMO:
3D scanning för jämförelse av komponent mot modell. Utrustning för mätning av restspänningar i tillverkade komponenter. Gemensam IVF utrustning.
LAB:
DEMO:
Används i huvudsak för
Används delvis för