Flexibel produktion

Industrins utmaning: Att vidareutveckla tillverkningsprocesser för att matcha framtidens produkter.

Dagens och morgondagens konsumenter efterfrågar alltmer kundanpassade och individualiserade produkter. Det ställer stora krav på flexibilitet i produktionen. Flexibel produktion kan hantera volymförändringar, olika varianter, nya material och nya materialkombinationer. Vi behöver ny kunskap, innovativa tillverkningsmetoder och automatiseringslösningar. Automatisering och digitalisering bidrar till flexibilitet genom t.ex. simulering eller integration av system för att åstadkomma decentraliserad styrning och övervakning av produktionsprocessen.

Vill du veta mer? Vill du engagera dig i styrkeområdets expertgrupp?

Fredrik Schultheiss

Lunds tekniska högskola

+46 46 222 85 20

fredrik.schultheiss@iprod.lth.se

Magnus Wiktorsson

Mälardalens högskola

+46 16 15 32 29

magnus.wiktorsson@mdh.se