Du läser
Fler behöver förstå potentialen med ökad cirkularitet

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Fler behöver förstå potentialen med ökad cirkularitet

  • Tillverkningsindustrin har en nyckelroll i den gröna omställningen vi har framför oss. Genom att till exempel skapa cirkulära värdenätverk kan tillverkningsindustrin bli mer hållbar. Det finns en stor potential i att öka cirkulariteten i tillverkningsindustrin menar professor Erik Sundin.

Erik Sundin är professor i Hållbar Produktion vid Linköpings universitet. Han forskar om hur tillverkningsindustrin kan bli mer hållbar, framför allt med fokus på hur vi kan återtillverka produkter och göra produktionen mer cirkulär. Återtillverkning innebär att ta tillbaka produkter som någon ägt tidigare och i en industriell process återskapar dem till nyskick eller bättre. Erik menar att originaltillverkarna behöver få upp ögonen för möjligheterna med att börja cirkulera sina produkter på ett nytt sätt, men också ta ett större ansvar.

För att vi ska ta oss dit behöver originaltillverkarna öka sin kompetens och förståelse för hur de kan ta hand om sina produkter och inte bara konstruera dem, producera dem och släppa iväg till sina kunder, säger Erik. De behöver förstå poängen med att samla tillbaka sina resurser för att bli mer konkurrenskraftiga på lång sikt.

Erik ser positivt på framtiden och tror att vi om tio år kommer att ha många fler cirkulära och konkurrenskraftiga värdenätverk i Sverige. Aktörerna i värdenätverken har ett etablerat samarbete som fungerar bra och är robust, vilket gör dem mer resilienta mot till exempel komponentbrist eller höjda priser på råvaror.

— Om tio år finns det många fler cirkulära värdenätverk där originaltillverkare samarbetar med många olika partners för att få till en högre grad av cirkularitet. Det kan röra sig om mer reparation och återtillverkning av produkter samt bättre återvinning av material, säger Erik.

Hör Erik Sundin berätta hur han ser på tillverkningsindustrin i Sverige om 10 år.

För att få till en ökad cirkularitet krävs både mer forskning och ny kompetens. Behovet av kompetens finns på många plan. Dels behöver ingenjörerna uppdaterad kompetens för att förstå vad som krävs av produkter och produktionssystem för att bli mer cirkulära. Dels behövs dialog med affärsutvecklarna för att kunna anpassa affärsmodeller samt få förståelse för vilka behov som finns i värdenätverket och hur man kan få till ett bra samarbete.

Vi behöver öka kompetensen dels om hur vi får till mer cirkulära affärsmodeller men även om hur produktionssystem, returlogistikkedjor och produkter kan anpassas för att möjliggöra de cirkulära systemen. Det finns en del gjort men det behöver industrialiseras och implementeras, menar Erik.

Erik är bland annat ansvarig för Ingenjör4.0-modulen Sustainable Product Systems, där yrkesverksamma inom industrin har möjlighet att fortbilda sig om hur deras produkter kan bli mer cirkulära samt hur man mäter dess miljöprestanda. Och just fortbildning är viktigt.

— Vi har levt så länge i det linjära tänkandet att det kommer att krävas en rejäl kompetenshöjning för att få till cirkularitet. Därför behöver vi ett livslångt lärande där även yrkesverksamma får möjlighet till fortbildning och omskolning för att skapa cirkulära flöden, avslutar Erik.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.