Du läser
Färre slöserier med digital modell av byggarbetsplatsen

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Färre slöserier med digital modell av byggarbetsplatsen

Fem nya projekt beviljades finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning ”Effektiva värdekedjor genom digitalisering”. Här presenteras projektet Digitalization of metal production work-flows (DigMetal) lite närmare.

Projektledare Ludvig Emgård – Spotscale:

I grova drag handlar DigMetal om att minimera resor till och från byggarbetsplatser och minska svinnet i produktionen av metalldetaljer … Tänk dig ett hus, nytt eller gammalt, där någon form av tillägg ska monteras som till exempel en balkong, en ny skorsten eller – vilket vi använder som exempel – en spiraltrappa. Det kan orsaka ganska mycket problem i branschen om de inte vet exakt hur det ser ut där den ska monteras och själva trappan kanske fabriceras utomlands. Vid fel blir det jobbigt då de måste svetsa om trappan på plats för att anpassa efter de verkliga omständigheterna.

Mindre krångligt blir det inte med många kockar i värdekedjan. Du har en beställare, en totalentreprenör på plats, en leverantör av trappan och producenten av trappan. Vad vi vill erbjuda är en bild av huset och monteringsplatsen som är likadan för alla, hela tiden, på webben. Det ger en effektivare produktion, mindre svinn, färre resor, fler nöjda och mindre bråk genom att alla har rätt information. Nu finns det möjligheter som tidigare saknades.

Vår tanke är att aktörerna på plats har en enkel och mobil utrustning som de scannar byggplatsen med, de filmar helt enkelt hur huset ser ut. Detta laddas sedan upp på webben där det presenteras som en mätbar digital modell där trappan kan passas in och monteras virtuellt. Alla i värdekedjan har tillgång till detta. I första delen av projektet bildade vi vårt projektkonsortium och skrev ansökan, men kunde bara genomföra mindre tekniktester. Nu kan vi driva fullvärdiga tekniktester där vi integrerar all teknik och utvärderar resultaten med presumtiva kunder, en fungerade prototyp. I slutänden räknar vi naturligtvis att landa i en kommersiellt tillgänglig produkt, något lätt och billigt som du kan beställa på nätet.

Det sistnämnda är viktigt liksom att utrustningen är lättanvänd. Stressade byggare har inte mycket tid över, det måste vara enkelt och smidigt – och inte för dyrt. Om vi ska nå ut i branschen måste lösningen ta så lite tid som möjligt i anspråk och fungera omgående. Vi måste utgå från hur slutkunden resonerar. Därför är vi också tacksamma över våra konsortiedeltagare där flera Linköpingsföretag deltar. Vi har bland andra SkyMaker, som utvecklar konfiguratorn där trapporna kan konfigureras via webben, liksom RISE som arbetat länge med scanners i kombination med andra sensorer; deras otroliga förmåga att ”labba” på hårdvarusidan har varit ovärderlig. Ett oerhört starkt team!

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.