Expertgrupper

Expertgrupperna är öppna forum för alla med intresse och specialistkompetens inom Produktion2030:s sex styrkeområden. Varje Expertgrupp leds av två seniora forskningsledare från universitet och högskola. Expertgrupperna genomför workshops om industrirelevant forskning och innovation samt utlysningar i Sverige och i EU.

.

Vill du engagera dig i någon av programmets expertgrupper? Kontakta respektive expertgruppsordförande.

01. Resurseffektiv produktion:

Björn Johansson, Chalmers: [email protected], +46 31 772 38 09

Peter Almström, Chalmers: [email protected], +46 31 772 12 83

02. Flexibel produktion:

Fredrik Schultheiss, Lunds tekniska högskola: [email protected], +46 46 222 85 20

Magnus Wiktorsson, KTH – Kungliga Tekniska Högskolan: [email protected]​, +46 790 94 28

03. Virtuell produktionsutveckling:

Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde: [email protected], +46 500 44 85 77

Luis Ribeiro, Linköpings Universitet: [email protected]

04. Människan i produktionssystemet:

Åsa Fasth-Berglund, Chalmers: [email protected], +46 31 772 36 86

Peter Thorvald, Högskolan i Skövde: [email protected], +46 500 44 85 43

05. Cirkulära produktionssystem och underhåll:

Erik Sundin, Linköpings Universitet: [email protected], +46 132 86 601

Anders Skoogh, Chalmers: [email protected]

06. Integrerad produkt- och produktionsutveckling:

Kristina Wärmefjord, Chalmers: [email protected], +46 31 772 58 27

Magnus Karlberg, Luleå tekniska universitet: [email protected], +46 920 49 24 18

Expertgruppsmöte 2015

Expertgruppsmöte 2016

Expertgruppsmöte 2017

X