Expertgrupper

Expertgrupperna är öppna forum för alla med intresse och specialistkompetens inom Produktion2030:s sex utmaningsområden. Varje Expertgrupp leds av två seniora forskningsledare från universitet och högskola. Expertgrupperna genomför workshops om industrirelevant forskning och innovation samt utlysningar i Sverige och i EU.

Vill du engagera dig i någon av programmets expertgrupper? Kontakta respektive expertgruppsordförande.

Björn Johansson, Chalmers: bjorn.johansson@chalmers.se, +46 31 772 38 09
Peter Almström, Chalmers: petera@chalmers.se, +46 31 772 12 83

Fredrik Schultheiss, Lunds tekniska högskola: fredrik.schultheiss@iprod.lth.se, +46 46 222 85 20
Magnus Wiktorsson, KTH – Kungliga Tekniska Högskolan: magwik@kth.se​, +46 790 94 28

Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde: anna.syberfeldt@his.se, +46 500 44 85 77
Luis Ribeiro, Linköpings Universitet: ribeiro@liu.se

Åsa Fasth-Berglund, Chalmers: asa.fasth@chalmers.se, +46 31 772 36 86
Peter Thorvald, Högskolan i Skövde: peter.thorvald@his.se, +46 500 44 85 43

Erik Sundin, Linköpings Universitet: erik.sundin@liu.se, +46 132 86 601
Anders Skoogh, Chalmers: anders.skoogh@chalmers.se

Kristina Wärmefjord, Chalmers: kristina.warmefjord@chalmers.se, +46 31 772 58 27
Magnus Karlberg, Luleå tekniska universitet: Magnus.Karlberg@ltu.se, +46 920 49 24 18