EU-logg – Open Consultations

Den senaste tiden har det mer eller mindre regnat konsultationer (Open Consultations) över oss, det vill säga där kommissionen frågar alla intressenter om vilka prioriteringar de har och vill satsa på. Det brukar vara praxis att inför större programförändringar genomföra dessa konsultationer. Dessa ska nu handla om de specifika programmen och deras innehåll och är värt att uppmärksamma; även om kommissionen får in tusentals svar så är det viktigt att vara med och svara. Om inte annat så är det bra att själv formulera vad vi tycker om olika saker, något som underlättar i dialog med de som förhandlar för Sverige och (förhoppningsvis) ska tala för vår sak.

Vi har tidigare nämnt den ”öppna konsultationen” (se tidigare inlägg här) kring EUs strategiska planeringen (direktlänk här), det vill säga Horizon Europes inriktning för de första fyra åren. Den är öppen till den 8 september och de söker alltså input från alla intresserade och engagerade intressenter (stake holders). Det är många förkryssningsfrågor men det finns även plats för fritext och det, som jag skriver ovan, viktigt ur flera aspekter att vi svarar på detta upprop.

Sedan dess har det alltså kommit ut ytterligare konsultationer. Förutom kring den strategiska planeringen handlar det om implementeringen av Horizon Europe, allt om hur intressenterna vill att konsortieavtal ska se ut, ersättningsnivåer och IT-hantering till vad de anser om processerna kring utlysning och utvärdering av projekt inom Horizon Europe med mer. Denna utlysning öppnade nyligen och stänger 15 september – väldigt tight med tid med andra ord. Här finns en direktlänk. För den som tänker sig vara engagerad i ramprogrammen är denna mycket viktig att svara på.

En tredje konsultation med koppling till Horizon Europe fokuserar på olika former av PPP, Public Private Partnership (som vi tidigare skrivit om bland annat här). En form av dessa kallas institutionella partnerskap vilka kräver ett rådsbeslut, det vill säga att medlemsstaterna i samråd med parlamentet måste komma överens om dessa partnerskap. Ett par exempel på sådana är Ecsel och Bio-Based Industries. Senast den 27 augusti – här är det VERKLIGT tight med tid – vill de ha inspel om de förslag som kommissionen lagt fram om vilka institutionella partnerskap som ska föreslås för rådet. Från vår sida är kanske de IT-relaterade de mest intressanta, till exempel Key Digital Technologies och Automated Road Transport. Här kan du läsa mer om konsultationen.

Den sista av dessa konsultationer har dock lite mer tid. Den handlar om Digital Europe-programmet som vi skrivit om tidigare och som också är av stort svenskt intresse (här kan du läsa mer). Denna konsultation har sin deadline den 25 oktober; här kan du läsa mer. Det är viktigt av vi redan på ”konsultationsstadiet” visar att vi är engagerade och villiga att påverka – det gäller inte bara Digital Europe utan alla konsultationer som nämns ovan. Vi kan inte påverka i efterhand.