Logg internationellt: Nytt från Bryssel | EUs nya ledare

EUs nya ledare Ursula von der Leyen presenterade nyligen hur hon vill att hennes kommission ska se ut. Vi var många som satt spända inför kommissionärernas olika portföljer, men när presentationen var över var det många som frågade sig vem som egentligen blev forskningskommissionär?

Det visade sig vara Mariya Gabriel, vars portföljtitel varken omfattar vetenskap eller forskning utan heter ”Innovation and youth”. I uppdragsbeskrivningen nämns varken forskningsexcellence, konkurrenskraft eller teknologi, nyckelord som tidigare varit avgörande. Nu handlar det om forskning och sport som ett instrument för integrering, vilket är nog så viktigt men lite svårt att se i en och samma portfölj.

I uppdragsbeskrivningen nämns endast ”creative industry” men ingen annan industri, vilket är förvånande. Signalvärdet är betydande med en forskningskommissionär utan ”forskning” i namnet. Teknisk forskning ser ut att vara utspritt över ett tiotal olika områden, vilket i och för sig kan vara intressant men som samtidigt innebär att det inte finns någon ansvarig. ”Forskningsportföljen” tycks inte anses som viktig, vilket går helt emot de skandinaviska ländernas åsikt om att forskningen är grunden till välfärd och konkurrenskraft.

Att lägga forskning på samma nivå som sport för integrering och välmående känns lite udda. Det kanske blir bra i slutänden, men signalvärdet med att inte ens nämna forskning i titeln är ganska betydande.

Charlotte Andersdotter
Ansvarig Teknikföretagens och RISEs Brysselkontor