Du läser
EU-logg – Den tredje pelaren

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

EU-logg – Den tredje pelaren

  • Ramprogrammets tre ”pelare” i Horizon Europe är Excellent forskning, Globala utmaningar och konkurrenskraftig europeisk industri respektive Ett innovativt Europa. Den sistnämnda representerar något som den portugisiska EU-kommissionären Carlos Moedas framhållit sedan starten av sin mandatperiod: Europa saknar disruptiva företag, det vill säga marknadsskapande eller marknadsförändrande företag – så kallade ”Unicorns”. De allra flesta sådana finns i USA, några i Asien men saknas i stort sett i Europa.

I Europa är vi duktiga på forskning men har svårt att ta resultaten vidare. Den tredje pelaren, ”Ett innovativt Europa”, är inte någon industriforskningspelare specifikt utan syftar till att få ut innovationer på världsmarknaden. För detta finns det två instrument: Pathfinder och Accelerator. Pathfinder arbetar för att få ut tekniska innovationer och forskningsresultat på marknaden. Det kan röra sig om tester, marknadsanalyser och till viss del forskning om exempelvis tester visar att tekniken/produkten måste förfinas. Till detta kan Pathfinder ge bidrag. Accelerator handlar om att få ut produkter på marknaden som ett första test. Här handlar det om en kombination av bidrag och lån för att respektera statsstödsreglerna.

Förhoppningen är att Pathfinder och Accelerator ska leda till fler företag med ”marknadsskapande” och disruptiva innovationer som kan skalas upp internationellt. En kritik kring detta är att stöden riktas till enskilda företag; innovationer och nya affärer kommer oftast i samverkan. Under Horizon 2020 var Sverige ganska framgångsrikt inom SME-instrumentet, framförallt de företag som var sprungna ur akademiska miljöer. Nu gäller det att kratta manegen för företagen på hemmaplan – det kommer att bli konkurrens mellan de som söker stöd. Ju mer välgrundade ansökningarna är desto större chans till stöd.

Något vi saknar i ”Ett innovativt Europa”-pelaren är möjligheten för små och stora företag att samverka mer strukturerat på europeisk nivå. Pelaren ska stödja ekosystemtanken men saknar initiativ för satsningar som exempelvis BioVentureHub, Synerleap och Ericsson Garage. Det vore värt att satsa en del pengar för att skapa ett ekosystem av små, snabbfotade innovativa företag som stöd för europeisk industri.

För att förbereda inför European Innovation Council (EIC) under Horizon Europe har kommissionen lanserat en så kallad ”Enhance EIC Pilot” som samlar de delar av Horizon 2020 som ger möjligheter till finansiering, rådgivning och nätverk för innovativa företag. Under våren har kommissionen även utsett en högnivågrupp för att ge råd kring hur EIC bör utvecklas för att göra bäst nytta. I gruppen sitter bland andra Fredrik Hörstedt, vice rektor vid Chalmers. Det ska bli intressant att följa utvecklingen av det här nya initiativet och se hur den industri som vi representerar kan dra nytta av de möjligheter som erbjuds.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.