Du läser
Ett välfärdssamhälle måste ha en industri för att klara utmaningarna

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Ett välfärdssamhälle måste ha en industri för att klara utmaningarna

  • Vad kommer vi att tala om på resultatkonferensen 2020?

Den intressanta reflektionen togs upp av Richard Skogward ordförande Automation Småland, Jan-Eric Sundgren, ordförande i Produktion2030s styrgrupp, Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen, och Christina Nordin från Näringsdepartementet som ett lämpligt avslut på årets konferens.

Klas W resonerade lite som Gnosjöföretagen gör; det som inte ger effekt i plånboken är ganska ointressant. Richard S höll med om det speciella med Gnosjö och menade att den största utmaningen de har är att locka ungdomar till industrin.

– I Gnosjö finns industrihjältarna att se upp till men det krävs utbildning framåt och att det är lönsamt att utbilda sig, betonade Richard. Riskvilligt kapital har vi gott om, men finns det riskvillig kompetens?

Problemet är inte att det saknas utbildningsplatser, det saknas elever. Richard framhöll också vikten av att få ut forskningsresultaten till små och medelstora företag (SMF), där han bland annat lyfte Scanias arbete med industriell digitalisering och Predictable Future – att skapa verkligheten innan den inträffar. Det är framtiden och den måste komma SMF till del.

– Det är vad vi talar om 2020!

Jan-Eric Sundgren tyckte framförallt att det var roligt att få vara med och se allt som åstadkommits och framhöll Produktion2030s mål eller vision – genom kompetensförsörjning, i samverkan – bygga innovationsprojekt som kommer företagen till nytta ganska direkt. Det menade han var en framgångsfaktor.

 

– Det är viktigt för företagen men gäller även för institut och akademi, fortsatte Jan-Eric. Det stärker svensk akademi i forskningsdelen, ett driv mot resultat genererar bättre forskning.

Han menade också att målet till 2020 ligger fast och att vi då talar om artificiell intelligens, men också automation och digitalisering kommer att vara på agendan, liksom kompetensförsörjning.

Christina Nordin lyfte som icke politiskt tillsatt tjänsteman ändå det faktum att regeringen verkligen betonat industrifrågorna, dels med satsningen på Smart industri men även samverkansprogrammen för att adressera identifierade utmaningar. Hon berättade också att regeringen planerar en skrivelse till riksdagen för att brett och långsiktigt förankra vikten av en stark industri.

– Ett välfärdssamhälle måste ha en industri för att klara utmaningarna, konstaterade Christina. Det regeringen startat måste hållas fast, styras och justeras. Vi måste fortsätta med en genomtänkt industripolitik.

Allra sist passade Produktion2030s programchef Cecilia Warrol och vice programchef Johan Stahre att tacka alla närvarande för det fantastiska arbete som alla faktiskt åstadkommit tillsammans. Cecilia rundade av det på ett tänkvärt sätt:

– Vi startade för sex år sedan, ett av flera strategiska innovationsprogram, och idag är vi en plattform där vi samlat så mycket kunskap, forskning och innovation – allt tillsammans med er. Vi är så otroligt tacksamma att ni är så många som vill stå med oss på denna plattform!

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2021 Produktion2030. All Rights Reserved.