Det finns flera sätt att engagera sig i Produktion2030

Sök projektmedel i våra utlysningar

Vi gör regelbundet utlysningar där vi erbjuder finansieringsmöjlighet för projekt inom programmets sex styrkeområden. Utlysningarna har olika fokus kräver samverkan mellan industri, akademi och forskningsinstitut.

Delta i en expertgrupp

Produktion2030 fokuserar på sex styrkeområden, vilka samtidigt är de viktigaste utmaningarna för att uppnå hållbar och konkurrenskraftig produktion. Till varje styrkeområden finns en expertgrupp med personer från industri, akademi och institut som är experter inom området. Expertgrupperna är öppna forum – var med och engagera dig! Har du specialintresse för eller specialistkunskap inom något av våra styrkeområden och vill vara med?

Delta i seminarier eller workshops

Programmet anordnar kontinuerligt seminarier och workshops kopplade till våra styrkeområden och projekt.

Följ programmets utveckling

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om vad som händer inom programmet.

Har du allmänna frågor om programmet?

Hör av dig till

Cecilia Warrol, programchef

cecilia.warrol@teknikforetagen.se

+46 8 782 08 28