Industridagen 2021

Ett Sverige som i så hög utsträckning exporterar lösningar på globala problem att vi betraktas som en innovationsstormakt.

Industridagen 2021

Ett Sverige som i så hög utsträckning exporterar lösningar på globala problem att vi betraktas som en innovationsstormakt.

Digital Teknikworkshop – Projekt Karakuri IoT

Digital Teknikworkshop Digital

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag.

Strategic Innovation webinar 2021

Webinar Webinar

How can the Swedish Strategic Innovation Programmes contribute internationally to societal challenges and how can Strategic Innovation Programmes in collaboration meet the global challenges?

Digital Techworkshop – Production innovation

Digital Teknikworkshop Digital

I en värld med snabba förändringar ställs stora krav på företag att utveckla sin produktion, inte bara för att överleva utan också för att bidra till ett hållbart samhälle.