Loading Events

Information- och kunskapsdelning

Hanterar ni mycket information, både digitalt och på papper? Sitter era medarbetare på viktig kunskap och erfarenheter som inte sprids i organisationen? På denna teknikworkshop kartlägger vi på ett strukturerat sätt hur data, information och kunskap delas och sprids inom företaget.

  • 09:00-12:00
  • Venue

    Digital Teknikworkshop
    Digital,

För alla typer av industriellt arbete behövs effektiva metoder för att dela information och kunskap för att kunna planera, följa, och styra arbetet. Detta kan ske på många sätt, t.ex. genom möten, pulstavlor, eller arbetsinstruktioner. Den industriella utvecklingen vi ser nu ställer allt högre krav på detta, då produkter och system blir alltmer komplicerade.

Med MEET-modellen som grund, syftar denna teknikworkshop till att ge inspiration och stöd att komma igång med förbättringsarbete kring möten och kommunikation, med målet att skapa effektivare information- och kunskapsdelning på ert företag. Vilken information delas bäst muntligt och hur kan olika typer av tekniska hjälpmedel stötta viss typ av information som ni hanterar?

För vem?
Den här Teknikworkshoppen riktar sig till er som vill förstå hur ni delar data, information, och kunskap idag. Kanske innan ni inleder en digitaliseringsresa? På denna teknikworkshop kartlägger vi med hjälp av MEET-modellen vilken data, information, och kunskap som är viktiga för er verksamhet och hur den delas idag.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: tisdagen den 17 maj kl. 09–12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 13 maj 2022

Denna Teknikworkshop utgår från projektet MEET och MEET-UP.
I projektet samverkar RISE IVF, Chalmers, IUC Wermland, LaRay (Tjörn), Slottsbro (Grums), Tamtron (Karlstad) och Ventisol Brandventilation (Kristinehamn).
.

Varmt välkomna!