Loading Events

Hållbar utveckling av egen kraft

Det svåra är inte att säga vad som ska göras, utan att genomföra det som har sagts.

För att lyckas gäller det att frigöra den outnyttjade kraft som finns inom alla organisationer. Om medarbetarna ges utrymme, förtroende och rätt förutsättningar så kommer de också vilja bidra till organisationens utveckling.

Ökat fokus på hållbarhet och en fortsatt snabb utveckling inom bland annat digitalisering, automatisering och elektrifiering ställer krav på förändring och kompetensomställning. För organisationer som satsar på utveckling och lärande kan förändring bli förbättring och en önskad förnyelse. Men hur är det möjligt att åstadkomma detta i praktiken?

Hundratals företag har deltagit i Produktionslyftets utvecklingsprogram. I en ny bok, Utveckling av egen kraft – från förändringsprojekt till förändringskultur, förmedlas lärdomar från företagens förändringsarbete. Vid detta seminarium presenterar författaren Richard Berglund bokens huvudbudskap samt de viktigaste framgångsfaktorerna.

Richard Berglund har under ett drygt decennium samordnat utvecklingen av Produktionslyftets arbetsmetodik. Han har en bakgrund som forskare vid RISE IVF, där hans forskning framförallt har fokuserat på förutsättningar för medarbetarengagemang. Han har varit chef på olika nivåer och genomfört FoU-projekt, konsultinsatser och rådgivning för långt över tusen företag.

Praktisk information
Datum: Fredag den 3 september 2021
Tid: Klockan 08:30 till 09:30 ·
Plats: Zoom, länk skickas dagen innan mötet
Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt men föranmälan krävs
Upplysningar: Välkommen att kontakta Annika Nilsson, [email protected]
Utskriftsversion: Hämta pdf