Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

TechMo – Teknologimodellering av hållbara tillverkningsmetoder i elektronikindustrin

Projektet syftar till att demonstrera ett nya metoder för att välja vilka tillverkningstekniker som ska utvecklas.

Detta är i grunden ett komplext beslut och innefattar bland annat, klassificering och modellering av konkurrerande tekniker, koppling till produkt- och produktionskoncept, marknads- och affärsmöjligheter samt inte minst den tekniska risken som teknologin medför. På grund av denna komplexitet görs dessa bedömningar ofta på en generell nivå som inte bidrar positivt till ingenjörernas dagliga arbete, eftersom modellerna saknar tillräckliga detaljer och inte är korrekt kopplade till befintliga planer för teknik-, produkt- och produktionsutveckling. Därutöver saknas ofta analyser kring hållbarhet vilket gör att detta ofta glöms bort.

Ett framgångsrikt genomfört projekt kommer att ge företag en ny och kraftfull modelleringsmetod att utnyttja för att underlätta tekniksprång, introducera mer aggressiva forskningsplaner som nu också kan bedömas mer exakt, och som i slutändan leder till nya och mer innovativa produkter och tillverkningskoncept. Denna forskning bygger på tidigare forskning som genomförts inom Wingquist-laboratoriet med inriktning på tekniköverföring inom flygindustrin.

Trots ett högt fokus på detaljer och användbarhet i ingenjörsledet, har vi inte tidigare undersökt möjligheten att modellera komplexiteten i teknikutveckling. Processens höga osäkerhet samt de många odefinierbara alternativ som existerar i utvecklingsprocessen innebär är både hög risk och potentiell nytta om projektet lyckas. Forskningen kommer att bedrivas hos elektroniktillverkningsföretaget Mycronic, som också finansierar en doktorand kopplad till detta projekt.

Projektledare
Dag Bergsjö
Chalmers tekniska högskola
[email protected]
+46 (0)31-772 13 56

Vi som samverkar
Mycronic
Chalmers tekniska högskola

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.