Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

PADME – Process Automation for Discrete Manufacturing Excellence

Den grundläggande idén med PADME är att undersöka och visa hur processindustrins högt digitaliserade och beprövade system kan användas inom tillverkande industri med syfte att förbättra cykeltid och produktivitet.

Flera tecken tyder på en förskjutning av den globala industrin från HVLM-tillverkning (Hög Volym Låg Mix) mot mer kundanpassad LVHM-tillverkning (Låg Volym Hög Mix) närmare kunder och kvalificerad arbetskraft. LVHM-tillverkning kräver dock ökad flexibilitet där tillverkningsprocessens flexibilitet och prestation påverkas negativt av felaktig, sen, motsägelsefull och/eller bristande information, samt operatörer eller maskiner som inte har möjlighet att dra nytta av tillgänglig information. Problemhantering inom tillverkande industri är idag vanligtvis reaktiv. Processindustrin har däremot, framgångsrikt och under lång tid använt digitala system som till exempel Collaborative Process Automation Systems (CPAS) för att kontinuerligt styra och övervaka processer. CPAS möjliggör proaktiva åtgärder innan ett produktionsstopp inträffar.

Projektet PADME har fokuserat på att samla och visualisera realtidsinformation från system och utrustningar i produktionen i en gemensam plattform för att få en samlad bild av den pågående produktionen och göra den tillgänglig för olika grupper av anställda på fabriken. Projektet har också utvärderat simulering för förbättrad optimering av produktionen, tagit fram underlag för att bedöma digital mognad samt gjort bedömningar av affärsvärdet i att använda CPAS för tillverkande industri.

→ Se 3D modell

Projektledare
Katarina Myrehed
ABB Industrial Automation, Energy Industries
[email protected] 

Samverkande parter
→ ABB
→ Mälardalens högskola
→ RISE
→ Level 21

Referensföretag
Toyota
Scania
Westermo
Sandvik

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.