Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Ny flexibel metod för att sammanfoga värmeväxlare

Traditionell lödning av värmeväxlarplattor utförs genom att stapla plattorna i en fixtur och låta ett antal fixturer och värmeväxlarplattor sakta värmas upp i en ugn med vacuum- eller skyddsgasatmosfär.

Total ugnstid är 5-15 timmar. Industrin eftersträvar produktionsflöde där varje produkt behandlas separat i olika stationer, s.k. enstycksproduktion. Vidare är korta cykeltider, låg energiförbrukning, enkel omställning samt hög, mätbar kvalitet eftersträvansvärt.

Genom att använda med ohmisk värmning (strömvärmning) direkt i värmeväxlarpaketet i stället för ugnsbatchvärmning så uppnås alla ovan nämnda fördelar;

1) Cykeltider på mindre än två minuter kan åstadkommas eftersom värmen genereras där den ska vara och ingen eller mycket liten värmetransport behövs, enstyckstillverkning, små mängder skyddsgas behövs.

2) Processen är enkelt styrbar bl.a. eftersom impedansen kan användas som återkoppling på en medeltemperatur och även för att detektera när lodmaterialet smälter och hur mycket lodmaterial som smält.

3) Verkningsgraden i värmningen kan göras extremt hög, >95%, genom att använda en switchningsmetodik som marginaliserar likriktningsförlusterna.

Projektledare
Tord Cedell
Lund Tekniska Högskola
[email protected]

Samverkande parters
→ Lunds Universitet
→ SWEP
→ Magcomp AB

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.