MOTION – MObil och digiTal AutomatION

Målet med projektet är att få en flexibel och effektiv produktion genom ökad digitalisering och integrering av informationssystem. MOTION vill visa att systemintegration och digitalisering är möjlig mellan olika systemleverantörer och automationsgrader. Arbetsinstruktioner, maskininstruktioner samt kommunikationen mellan maskiner och informationssystem ska automatiseras och digitaliseras för att öka resursflexibiliteten och ruttflexibiliteten hos industrin. En kartläggning och strukturering av automationsstrategier med hjälp av DYNAMO++ metoden [1] kommer även att appliceras.

 

MOTION kommer behandla två områden inom automation med fokus på digitalisering och innovativa mobila lösningar: Mobil automation – Stationen eller automationslösningen skall; vara flyttbar, kunna fungera självständigt och kunna fungera ihop med andra enheter. Digital automation – instruktioner som behövs för att kunna köra stationen och producera produkten skall finnas tillgänglig i digital form i direkt anknytning till den mobila stationen.

 

Kommunikation mellan utrustning på enheten och med andra enheter skall vara möjlig. Målet är att få en flexibel och effektiv produktion av produkten, detta genom att minska antalet maskiner, ev. minska antalet komponenter, minskad maskinyta, dokumentera arbetsgång och arbetsuppgifter samt att inlärningsperioden skall kortas.