Area of strength: Resource efficient production

Kostnadsdriven Grön Kaizen

 

Den övergripande visionen är att kraftigt minska miljöslöseriet från läkemedelsproduktionen i Sverige och på sikt globalt. Målet som vi avser uppfylla i idéprojektet är att ta ett Leanverktyg för operativt miljöförbättringsarbete som utvecklats av och för verkstadsindustrin, anpassa det för läkemedelsindustrin med dess specifika förutsättningar, och testa det i en pilot på Astra Zeneca i Södertälje. För att metoden ska få industriellt genomslag testas kostnadsperspektivet som drivkraft för det gröna förbättringsarbetet. Om idéprojektet faller väl ut så kan verktyget skalas upp på Astras Södertäljesite och på sikt bli ett Leanverktyg för kostnadsdriven Grön Kaizen på samtliga Astra Zenecas fabriker globalt.

.

Genom att säkra ett parallellt generiskt metodupplägg har den potential att användas i hela läkemedelsindustrin. Projektidén anses ha högt nyhetsvärde inom Life Science sektorn och stor potential att bidra till kraftigt ökad miljömässig hållbarhet. I en utvecklad form kan metoden läras ut på ingenjörsprogrammen vilket ökar dess spridning. Verktyget, Green Performance Map (GPM), utvecklades i ett tidigare VINNOVA-projekt och är en metod för att minska miljöbelastningen från produktionen genom att utgå från miljöaspekter som identifierats och visualiserats i en input-output modell. ’Grön Kaizen-metoden’ ska nu testas på Astra Zeneca för att få igång miljöförbättringsarbete på alla nivåer i produktionen baserat på de miljöaspekter man kan påverka själv i sin vardag. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan forskare vid KTH och Astra Zeneca och adresserar FNs globala hållbarhetsmål 9.4 och 12.6.

.

.

Samverkande parter:

KTH

RISE IVF

AstraZeneca

.

Projektledare:

Monica Bellgran
KTH
bellgran@kth.se

.