Area of strength: Flexible production

Enabling superquality electric steel throught advanced use of data analytics in real time

 

Elfordonsrevolutionen har börjat och flera av de stora bilproducenterna har ambitionen att nå målet med elektrifiering inom de närmaste 2-3 åren. Detta medför nya och ökade behov av kvalitativa elektriska stål för elektrifiering av fordonsflottan. Leverantörer av elektriska metaller uppfyller inte fullt ut behovet av industrins behov av högkvalitativa material. I detta idéprojekt undersöker vi möjligheten att hantera dessa brister. Kombinationen av insamling och hantering av kunskap, datahantering och avancerad analys från alla aktörer i leverantörskedjan behövs för önskade resultat.

 

Detta möjliggör för industrin att uppnå den produktkvalitet som behövs i en mycket flexibel produktion. Tillgängliga metoder förhindrar industrin att dela med sig av de data till kunderna som gör det möjligt att definiera digitala fingeravtryck för produkterna. Resultatet från idéprojekt kommer att beskriva hur man utnyttjar avancerad datateknik för att tillhandahålla en tillgänglig, hållbar och organiskt växande dataanalysinfrastruktur för stålindustrin samt andra branscher som har en flexibel produktion med en varierad produktmix.

.

Samverkande parter:

.

Projektledare:

Mats Tallfors
RISE SICS Västerås
mats.tallfors@ri.se
+46 (0)31-772 13 56

.